Sveriges vattenmiljö - från källa till hav

Snart en ny webbplats om Sveriges vattenmiljö!

På denna webbplats kommer du efter lansering kunna ta del av senaste nytt om miljötillståndet i Sveriges vatten­miljöer, både i sjöar, vatten­drag och hav. Informationen bygger på svensk miljö­övervakning, forskning och expertis från universitet och myndigheter. Innehållet kommer att uppdateras regelbundet, med senaste miljö­data, intressanta artiklar och nyheter. Till en början kommer en begränsad mängd miljö­variabler att redovisas, men innehållet byggs ut efterhand. Lansering av den första versionen är planerad till maj 2019.

Vill du följa utvecklings­arbetet på närmare håll? Kolla in vår blogg! Där kan du också läsa mer om projektet, prenumerera på nya inlägg och hitta kontaktuppgifter.

GÅ TILL BLOGG

Sveriges vattenmiljö är ett projekt som bygger på samverkan. Havs- och vatten myndigheten (HaV) och Naturvårdsverket står för finansiering av miljöövervakningen. HaV har gett Havsmiljöinstitutet uppdraget att utveckla en digital presentation av Sveriges vattenmiljö – från källa till hav, och i detta även svara för metodutveckling, miljöanalys och redaktionellt arbete.